Population Weighted Density, of de PWD. Weer een interessant…

Population Weighted Density, of de PWD. Weer een interessant getal om landen met elkaar te kunnen vergelijken. Met de dichtheid kan je niet landen met elkaar te vergelijken, als je bijvoorbeeld een land hebt waar bijna iedereen in de grote stad woont en ander land waar mensen meer verspreid over het land wonen. Voor Corona verspreidingen bijvoorbeeld een bruikbaar getal. Met de gemiddelde dichtheid per inwoner gaat dat beter.