Maison Fibre, een paviljoen op La Biennale di Venezia 2021,…

Maison Fibre, een paviljoen op La Biennale di Venezia 2021, verkent een alternatieve benadering van het ontwerp en de bouw van toekomstige bewoonbare ruimtes. Het is een installatie dat ontworpen en gebouwd door de Universiteit van Stuttgart (ICD/ITKE/IntCDC) ,volledig gemaakt van robotisch geproduceerde, vezelversterkte bouwelementen, die de allereerste meervoudig verdiepingen tellende constructie in zijn soort is.
Als centraal element van het project over “materiële cultuur” biedt Maison Fibre de bezoekers een intense materiële ervaring en ruimtelijke expressie van toekomstige, sterk gedematerialiseerde structuren, waarbij elk bouwelement ter plaatse kan worden gemaakt van slechts enkele kilo’s bouwmateriaal. In vergelijking met Le Corbusiers Maison Dom-Ino als rolmodel voor de architectuur van de 20e eeuw, is de gewichtsafdruk van Maison Fibre gehalveerd en wijst het op een nieuwe materiële cultuur in de architectuur, evenals op de daarmee samenhangende ecologische (materiaal en energie), economische (waardeketens en kennisproductie), technische (digitale technologieën en robotica) en sociaal-culturele aangelegenheden die hiermee gepaard gaan.