How Architecture Depends on Photography. Stewart Hicks legt…

How Architecture Depends on Photography. Stewart Hicks legt uit.

Architectuur en fotografie zijn sterk van elkaar afhankelijk. De eerste foto die ooit werd genomen, had gebouwen als onderwerp. Sterker nog, er was een hele kamer nodig om het beeld te produceren met een camera obscura. In die begindagen waren gebouwen een van de weinige onderwerpen die stil konden blijven staan gedurende de 8 uur die nodig waren om een beeld op een lichtgevoelige drager te branden. Architectuur is echter ook afhankelijk van fotografie. Gebouwen zijn groot, traag en onbeweeglijk. Zonder foto’s zou het moeilijk zijn om de belangrijke bouwwerken over de hele wereld te bezoeken. Op deze manier zijn foto’s een gemakkelijk deelbaar surrogaat voor gebouwen. Maar foto’s zijn geen waarheidsgetrouwe 1:1 afbeeldingen, dus fotografen hebben veel invloed op de manier waarop wij architectuur ervaren. Deze video biedt enig inzicht in deze relatie en laat een aantal fotografen zien hoe zij de bedoelingen van een architect interpreteren en er hun eigen stem aan toevoegen. Het gaat onder meer om Julius Shulman, Ezra Stoller, Stephen Shore en Iwan Baan.